Service & support
Vid behov av service eller support på våra produkter så var vänlig kontakta återförsäljaren eller ring 040-214000.

Reservdelar
Vi tillhandahåller reservdelar via våra återförsäljare eller genom vår webbshop.

Reklamationer 
Vid reklamation skall återförsäljaren kontaktas. Glöm inte kassakvittot.