Här hittar du köpvillkoren för antingen konsument eller företag.

 

Köpvillkor Konsument

Köpvillkor Företag

 

 

Beställning
En order med fullständiga uppgifter om kundnummer, artikelnummer och rätt enhet underlättar orderbehandlingen med säkrare och snabbare leveranser som följd. Vi förbehåller oss rätten att leverera i hela förpackningar där beställningsantalet ej överensstämmer med förpackningsstorleken. Förpackningsstorleken finns angiven i artikelbeskrivningen.

Leverans
Alla leveranser sker fritt från vårt lager.

Betalningsvillkor
30 dagar efter godkänd kreditprövning och om ej annat överenskommits.  Därefter debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad.

Retur av gods
Ev. reklamationer angående fel kvantitet, fel vara, skadad vara eller något annat, ska komma till vår kännedom inom 10 dagar efter varans mottagande. Om returen är orsakad av en felleverans ska leveransinstruktion inhämtas hos oss. I normalfall krediteras varan till fullt belopp.

Garantireklamation
Vid garantireklamation ska leveransinstruktion inhämtas hos oss.

Returvaror
Om retur önskas av annat skäl än ovan, ska först vårt godkännande inhämtas.
Godkända returvaror krediteras med ursprungligt pris minus 30%.
Anskaffningsvaror, d v s varor som inte lagerförs av Scandy Garden AB, återtas ej.

Minimiorder
Order under 1.000 kr debiteras med 50 kr i hanteringskostnad.